Update 20 oktober

Helaas hebben wij zojuist gehoord dat een tweede bezoeker het coronavirus blijkt te hebben.Uit overleg met GGD blijkt dat deze bezoeker, die zonder klachten, afgelopen vrijdag de dagbesteding heeft bezocht, daardoor waarschijnlijk geen anderen heeft kunnen besmetten. Maar we hebben geen zekerheid. In overleg met het GGD hebben wij dus besloten om met onmiddellijke ingang t/m 1 november aanstaande onze deuren te sluiten, op maandag 2 november starten we dan weer op. Is uw partner op vrijdag 16 oktober op Veldzicht geweest en krijgt deze alsnog klachten? Dan zo snel mogelijk testen: 0800-1202. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. En wacht daarna de testresultaten (in quarantaine) af, houdt u BSN-nummer bij de hand. Informatie voor mensen die bij iemand geweest zijn met het Corona-virus (COVID-19)

Bijgevoegd is de brief van het RIVM met aanwijzingen. Heeft u vragen dan kunt u ons altijd bellen!

Update 17 oktober 2020 (positief geteste bezoeker, reactie Veldzicht, informatiebrief voor niet-nauwe contacten)

Beste allemaal,

Waar we natuurlijk bang voor zijn is nu toch gebeurd, een van onze bezoekers van de woensdaggroep is positief getest op corona. Deze bezoeker heeft de testuitslag vanavond ontvangen.

Ik heb gebeld met het expertiseteam van de zorgprofessionals GGD Fryslan. In het weekend wordt dit waargenomen door de Alliade zorggroep triagisten. De triagist heeft het volgende geadviseerd:

Als de andere bezoekers 3 dagen lang geen klachten hebben ontwikkeld hoeven zij niet thuis te blijven, niet in quarantaine dus en ook bezoek aan de dagbesteding is mogelijk. Dit geldt voor mensen die niet langer dan 15 minuten binnen de 1,5 meter zijn geweest.

Dus voor de woensdaggroep van 14 oktober: hebben deze bezoekers morgen, op zondag 18 okt,  geen klachten ontwikkeld dan is de kans dat zij besmet zijn geraakt klein. Ook nog contact opgenomen met de coronalijn 0800-1351 en de website van het RIVM geraadpleegd. De brief met informatie voor de mensen die contact hebben gehad met iemand die positief bevonden staat  hieronder. Daarin staat wel duidelijk dat je 14 dagen lang de gezondheid goed in de gaten moet houden.

We blijven dus open maar hebben de mensen waarvan wij vermoeden dat deze wellicht dichterbij deze bezoeker in de buurt zijn geweest gevraagd om een week thuis te blijven voor de zekerheid.

 We hebben alle mensen die woensdag 14 oktober de dagbesteding hebben bezocht opgebeld en gewaarschuwd. Als er klachten komen dan dus naar de teststraat, bel dan naar:0800-1202. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. en wacht daarna de testresultaten (in quarantaine) af, houdt u BSN-nummer bij de hand.

We hopen hiermee jullie op de hoogte hebben gebracht en ik bel maandagochtend met de GGD of deze handelswijze goed is. Mocht er toch een sluiting moeten plaatsvinden dan brengen we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte!

Informatie voor mensen die niet-nauwe contacten hebben gehad met een positief geteste persoon. Niet-nauwe contacten zijn contacten waarbij u langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte bent geweest in de besmettelijke periode van de positief geteste person. U hoeft, als u geen klachten heeft, geen extra maatregelen te nemen. Als u niet-nauwe contacten heeft gehad met de positief geteste persoon kunt u deze informatie https://lci.rivm.nl/covid-19-overige-contacten lezen en opvolgen.

Veldzicht is te bereiken via onderstaande telefoonnummers en e-mailadres:

tel:           0515-540546

mobiel:   06-45705105

e- mail: info@zorgboerderijveldzicht.nl

Veldzicht,

De plek waar je jezelf mag zijn!

Proef, voel, zie, hoor en ruik de natuur

‘Veldzicht’, onze boerderij gelegen in het veld van de ‘Workumer Mar’, een gebied met natuurgebieden van ’it Fryske Gea’, is een schitterende plek. Met uitzicht rondom op de weilanden. Het werken of spelen op een plek met veel ruimte en natuur tussen de dieren of planten doet veel mensen en kinderen met een zorgvraag lichamelijk en geestelijk erg goed.

Op deze prachtige locatie bieden wij dagbesteding en logeeropvang aan.

Initiatiefnemers zijn Hein en Marian Leeuwe.

Samen met zeer ervaren en enthousiaste medewerkers werken wij met veel plezier op de boerderij!

 

Onze visie

“Op Zorgboerderij Veldzicht willen we op een zodanige manier zorg bieden aan mensen opdat zij een zo goed mogelijk welbevinden hebben. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan het behoeftepatroon van de bezoekers. De kunst hierbij is om je zoveel mogelijk in de bezoeker te verplaatsen. Handelen moet voortkomen uit interactie met de bezoeker, de mantelzorgers en de zorgverleners”.

Aandachtspunt is het voorzien in de basisbehoeften van de bezoekers. Zowel de zorg, alsmede de inrichting van het gebouw, zijn gericht op het welbevinden van de bezoekers.

Onze werkwijze

Na het eerste contact volgt een kennismaking, het is belangrijk dat een bezoeker zich op zijn/haar gemak voelt op de boerderij alvorens er zorg verleend gaat worden. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bezoekers, wordt er voor iedere bezoeker een zorgplan op maat gemaakt. Dit zorgplan wordt binnen 6 weken na de plaatsing opgesteld. Vervolgens wordt het met de bezoeker en/of de mantelzorger besproken. Dit zorgplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd door de medewerkers in samenspraak met de mantelzorger, waar nodig vindt bijstelling plaats. Daarnaast nemen medewerkers steeds vaker deel in multidisciplinaire overleggen, om de (gecombineerde) zorgverlening op elkaar af te stemmen.