Veldzicht,

De plek waar je jezelf mag zijn!

Proef, voel, zie, hoor en ruik de natuur

‘Veldzicht’, onze boerderij gelegen in het veld van de ‘Workumer Mar’, een gebied met natuurgebieden van ’it Fryske Gea’, is een schitterende plek. Met uitzicht rondom op de weilanden. Het werken of spelen op een plek met veel ruimte en natuur tussen de dieren of planten doet veel mensen en kinderen met een zorgvraag lichamelijk en geestelijk erg goed.

Op deze prachtige locatie bieden wij dagbesteding en logeeropvang aan.

Samen met zeer ervaren en enthousiaste medewerkers werken wij met veel plezier op de boerderij!

Omleiding route naar Veldzicht 28 juni- 15 juli

Van 28 juni tot 15 juli wordt er weer gewerkt aan het kruispunt van de Sudergoawei- Aaltjemeerweg. U kunt Veldzicht via de volgende routes bereiken:

Komende vanuit de richting Koudum: https://goo.gl/maps/8JTkfmk2HakSC52x8

Komende vanuit de richting Bolsward: https://goo.gl/maps/ZuUcXXoy7kgRHsCN6

Marian gaat Veldzicht verlaten

Het afgelopen jaar is achter de schermen van alles gebeurd. Het belangrijkste is dat Veldzicht miv 1 augustus aanstaande overgaat in andere zeer bekwame handen.

Marian neemt afscheid. Zij gaat eerst even uitrusten in het huis in Spanje. Daar moet nog van alles aan gebeuren, dus ze zal zich niet vervelen. Ook kan ze meer bij Hein in Zwitserland zijn, die daar woont en werkt. We wensen haar alle goeds toe!

Grytsje van der Steege-van der Valk (33) uit Workum zal het stokje overnemen. Zij is getrouwd met Reinier (41) en heeft twee prachtige dochters; Jolien (2) en Irma (4). Ze is nu nog wijkverpleegkundige in Leeuwarden.

Grytsje was de allereerste stagiaire op Veldzicht, al zo’n 11 jaar geleden. Het is heel leuk dat er weer een jong gezin op Veldzicht komt met alle reuring die daar bijkomt.

In de maand juli komt Grytsje meelopen in de dagbesteding zodat u haar kan leren kennen. Inmiddels heeft Grytsje al kennisgemaakt met het team. Ons team blijft ongewijzigd, dus er verandert verder niets. Veldzicht wordt gewoon voortgezet op dezelfde manier. Heeft u vragen kunt u ons altijd even bellen.

 

Onze visie

“Op Zorgboerderij Veldzicht willen we op een zodanige manier zorg bieden aan mensen opdat zij een zo goed mogelijk welbevinden hebben. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan het behoeftepatroon van de bezoekers. De kunst hierbij is om je zoveel mogelijk in de bezoeker te verplaatsen. Handelen moet voortkomen uit interactie met de bezoeker, de mantelzorgers en de zorgverleners”.

Aandachtspunt is het voorzien in de basisbehoeften van de bezoekers. Zowel de zorg, alsmede de inrichting van het gebouw, zijn gericht op het welbevinden van de bezoekers.

Onze werkwijze

Na het eerste contact volgt een kennismaking, het is belangrijk dat een bezoeker zich op zijn/haar gemak voelt op de boerderij alvorens er zorg verleend gaat worden. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bezoekers, wordt er voor iedere bezoeker een zorgplan op maat gemaakt. Dit zorgplan wordt binnen 6 weken na de plaatsing opgesteld. Vervolgens wordt het met de bezoeker en/of de mantelzorger besproken. Dit zorgplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd door de medewerkers in samenspraak met de mantelzorger, waar nodig vindt bijstelling plaats. Daarnaast nemen medewerkers steeds vaker deel in multidisciplinaire overleggen, om de (gecombineerde) zorgverlening op elkaar af te stemmen.