Veldzicht,

De plek waar je jezelf mag zijn!

Proef, voel, zie, hoor en ruik de natuur

Team Zorgboerderij Veldzicht fietst in het weekend van 22 en 23 september 2018 mee met 2bike4alzheimer  

2bike4alzheimer is een 400 kilometer estafette fietstocht en hét evenement van Alzheimer Nederland. In het weekend van 22 en 23 september zamelen de deelnemende teams al fietsend zoveel mogelijk geld in voor wetenschappelijk onderzoek. De route van 2bike4alzheimer is uniek en heeft de vorm van een vergeet-mij-nietje: het symbool voor een toekomst zonder dementie. Wij fietsen als team Zorgboerderij Veldzicht, in 24 uur afwisselend vijf etappes van 80 kilometer.

Voor zover bekend is Veldzicht het enige Friese team dat meedoet aan deze actie. Zie op onderstaande link voor meer informatie. Steun Team Veldzicht door middel van een donatie rechtstreeks via de site van 2bike4alzheimer (https://2bike4alzheimer.inactievooralzheimer.nl/team/team-zorgboerderij-veldzicht) en/ of bezoek de open dag op 15 september aanstaande. Veldzicht organiseert een kofferbakverkoop van 10.00-15.00 uur en vraagt 5 euro voor een plekje op en rondom ons erf. Opgave via info@zorgboerderijveldzicht.nl . Tevens wordt er koffie, thee, limonade, smoothies en appeltaart verkocht. De opbrengsten daarvan gaan naar 2bike4 alzheimer. 

Mocht u op 15 sept nog beslissen om toch deel te nemen aan de kofferbakverkoop, kom gerust, er is altijd wel een plekje op het erf! Veldzicht heet iedereen van harte welkom en hoopt op een grote opkomst!

‘Veldzicht’, onze boerderij gelegen in het veld van de ‘Workumer Mar’, een gebied met natuurgebieden van ’it Fryske Gea’, is een schitterende plek. Met uitzicht rondom op de weilanden. Het werken of spelen op een plek met veel ruimte en natuur tussen de dieren of planten doet veel mensen en kinderen met een zorgvraag lichamelijk en geestelijk erg goed.

Op deze prachtige locatie bieden wij dagbesteding en logeeropvang aan.

Initiatiefnemers zijn Hein en Marian Leeuwe.

Samen met zeer ervaren en enthousiaste medewerkers werken wij met veel plezier op de boerderij!

Onze visie

“Op Zorgboerderij Veldzicht willen we op een zodanige manier zorg bieden aan mensen opdat zij een zo goed mogelijk welbevinden hebben. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan het behoeftepatroon van de bezoekers. De kunst hierbij is om je zoveel mogelijk in de bezoeker te verplaatsen. Handelen moet voortkomen uit interactie met de bezoeker, de mantelzorgers en de zorgverleners”.

Aandachtspunt is het voorzien in de basisbehoeften van de bezoekers. Zowel de zorg, alsmede de inrichting van het gebouw, zijn gericht op het welbevinden van de bezoekers.

Onze werkwijze

Na het eerste contact volgt een kennismaking, het is belangrijk dat een bezoeker zich op zijn/haar gemak voelt op de boerderij alvorens er zorg verleend gaat worden. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bezoekers, wordt er voor iedere bezoeker een zorgplan op maat gemaakt. Dit zorgplan wordt binnen 6 weken na de plaatsing opgesteld. Vervolgens wordt het met de bezoeker en/of de mantelzorger besproken. Dit zorgplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd door de medewerkers in samenspraak met de mantelzorger, waar nodig vindt bijstelling plaats. Daarnaast nemen medewerkers steeds vaker deel in multidisciplinaire overleggen, om de (gecombineerde) zorgverlening op elkaar af te stemmen.