Update 14 december 2020

Zorgboerderij Veldzicht blijft tijdens de lockdown van 15 december t/m 19 januari open voor haar bezoekers, de dagbesteding zal in kleine groepen plaatsvinden, op de manier zoals we die vanaf 4 november hebben gehanteerd. De logeerweekenden die voor januari 2021 zijn gepland zullen op de reguliere wijze worden aangeboden. In beide situaties gelden uiteraard de algemeen geldende richtlijnen. (Blijf thuis bij klachten en ga testen, goed handen wassen, geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes). Zie ook het kopje coronavirus.

We volgen hiermee het beleid van de overheid, wij als zorgmedewerkers van de zorgboerderij zijn aangewezen als contactberoep en kunnen dus onze dagbesteding en logeeropvang tijdens de lockdown voorzetten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen

Update 29 oktober

In deze Nieuwsbrief 46 vindt u meer informatie m.b.t. het weer opstarten van de dagbesteding m.i.v. woensdag 4 november én de maatregelen die zijn genomen om dit op verantwoorde wijze vorm te geven.

Veldzicht is te bereiken via onderstaande telefoonnummers en e-mailadres:

tel:           0515-540546

mobiel:   06-45705105

e- mail: info@zorgboerderijveldzicht.nl

Veldzicht,

De plek waar je jezelf mag zijn!

Proef, voel, zie, hoor en ruik de natuur

‘Veldzicht’, onze boerderij gelegen in het veld van de ‘Workumer Mar’, een gebied met natuurgebieden van ’it Fryske Gea’, is een schitterende plek. Met uitzicht rondom op de weilanden. Het werken of spelen op een plek met veel ruimte en natuur tussen de dieren of planten doet veel mensen en kinderen met een zorgvraag lichamelijk en geestelijk erg goed.

Op deze prachtige locatie bieden wij dagbesteding en logeeropvang aan.

Initiatiefnemers zijn Hein en Marian Leeuwe.

Samen met zeer ervaren en enthousiaste medewerkers werken wij met veel plezier op de boerderij!

 

Onze visie

“Op Zorgboerderij Veldzicht willen we op een zodanige manier zorg bieden aan mensen opdat zij een zo goed mogelijk welbevinden hebben. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan het behoeftepatroon van de bezoekers. De kunst hierbij is om je zoveel mogelijk in de bezoeker te verplaatsen. Handelen moet voortkomen uit interactie met de bezoeker, de mantelzorgers en de zorgverleners”.

Aandachtspunt is het voorzien in de basisbehoeften van de bezoekers. Zowel de zorg, alsmede de inrichting van het gebouw, zijn gericht op het welbevinden van de bezoekers.

Onze werkwijze

Na het eerste contact volgt een kennismaking, het is belangrijk dat een bezoeker zich op zijn/haar gemak voelt op de boerderij alvorens er zorg verleend gaat worden. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bezoekers, wordt er voor iedere bezoeker een zorgplan op maat gemaakt. Dit zorgplan wordt binnen 6 weken na de plaatsing opgesteld. Vervolgens wordt het met de bezoeker en/of de mantelzorger besproken. Dit zorgplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd door de medewerkers in samenspraak met de mantelzorger, waar nodig vindt bijstelling plaats. Daarnaast nemen medewerkers steeds vaker deel in multidisciplinaire overleggen, om de (gecombineerde) zorgverlening op elkaar af te stemmen.