Opbrengst 2bike4alzheimer Zorgboerderij Veldzicht

We hebben de weergoden niet mee gehad, maar wel een ontzettend leuk weekend met elkaar beleefd op 22 en 23 september waarin er flink afgezien moest worden in de fietsestafette voor 2bike4alzheimer. Op 1 november stopte deze actie.

In totaal is er € 127.326 opgehaald door 33 teams uit heel Nederland waarvan wij € 4033 bijgedragen hebben door alle donaties. We bedanken hierbij alle donateurs voor deze fantastische opbrengst!

Dit jaar gaat de opbrengst van 2bike4alzheimer naar wetenschappelijk onderzoek naar ‘depressie en het risico op dementie’. Een groot deel van de mensen met dementie heeft ook last van een depressie. En mensen met een depressie op latere leeftijd hebben een groter risico op dementie. Depressie en dementie lijken dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om het verband tussen depressie en het risico op dementie nader te bekijken, gebruiken de onderzoekers de gegevens van een grote IJslandse studie onder 4.500 ouderen die gemiddeld 9 jaar zijn gevolgd. Deze gegevens worden gebruikt om te kijken naar de gevolgen van een depressie. Hoe verhoogt dit het risico op dementie? Hebben ze een gezamenlijke oorzaak? Kan schade aan hersenvaten bijvoorbeeld eerst resulteren in depressie en later ook dementie veroorzaken. Of komt het vaker voor dat stresshormonen die vrijkomen bij een depressie, schadelijk zijn voor de hersenen en zo het risico op dementie vergroten.

Met deze studie weten we meer over depressie en dementie. Wat is het verband? Hoe herkennen we mensen met een depressie en een extra risico op dementie? En wanneer is een depressie juist een eerste symptoom van een aanwezige dementie? Met het antwoord op deze vragen kunnen we hopelijk werken aan betere preventie van dementie en tijdige behandeling van dementie en depressie.

Sponsoren