Visie

Zorgboerderij Veldzicht heeft als visie passende dagbesteding voor volwassen en logeeropvang voor kinderen te bieden. Zorgboerderij Veldzicht beweegt mee met de wisselende zorgvragen per doelgroep.

Om dagbesteding en logeeropvang te bieden werken onze professionals en vrijwilligers nauw samen met andere professionals zoals; casemanagers, huisartsen, jeugdhulp aanbieders en gemeenten. Door ons kernwaarden na te streven willen we de kwaliteit van de zorg behouden. Om de kwaliteit te waarborgen maken wij gebruik van het kwaliteitssysteem ‘kwaliteit laat je zien’.

Missie

Zorgboerderij Veldzicht, de plek waar:

  • Kleinschalige dagbesteding en logeeropvang wordt geboden.
  • Aandacht is voor de individu.
  • We de dag inrichten die bij iemands wensen past.
  • Waar we de natuur beleven door deze te zien, ruiken, horen, proeven en voelen.
  • Maatschappelijk belang zoals ondersteuning voor de thuissituatie een grote drijfveer is.

Kortom:

De plek waar je jezelf mag zijn!

Kernwaarden:  

Onze kernwaarden bepalen de identiteit van Veldzicht en zijn verbonden met onze bedrijfscultuur. Wat is onze overtuiging en waar geloven we in?

 Geborgenheid.

Jezelf kunnen zijn en je gewaardeerd voelen zijn belangrijke voorwaarden om veiligheid en geborgenheid te creëren. Veldzicht heeft oog voor deelnemers, collega’s en mantelzorgers/ ouders. Kortom we hebben oog voor elkaar en houden rekening met elkaar.

Rust & Bewegen

De balans tussen rust en bewegen is voor de deelnemers van de dagbesteding en de logeeropvang van belang voor een goed welzijn. Deze balans kan zowel op het gebied van prikkelverwerking als het nuttigen van gezonde voeding zijn.

Respect:

We hebben respect voor de gewoontes en behoeften van de deelnemers. We laten ze in hun waarde en hebben respect voor ieders mogelijkheden en talenten. Dit geldt ook voor collega’s. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en geven we elkaar complimenten.

Eigen regie:

We kijken naar mogelijkheden van de deelnemers en collega’s en niet naar beperkingen. Zodat we Iemand in zijn kracht kunnen zetten. Hierbij laten we hen waar mogelijk eigen keuzes maken.