Zorgboerderij Veldzicht heeft de volgende maatregelen (over) genomen ten aanzien van het voorkomen van het coronavirus:

  • Geen handen schudden.
  • Vaak en goed handen wassen met zeep, ook desinfectiegel is beschikbaar en wordt gebruikt op de boerderij.
  • Hoesten in de binnenkant van de elleboog.
  • Maak gebruik van papieren zakdoekjes, géén katoenen.
  • Wees alert op tekenen van ziekte(koorts en klachten aan de luchtwegen), bij deze verschijnselen adviseren we u om thuis te blijven.

Verder volgen we het nieuws en de informatie van de GGD  en het RIVM

Update donderdag 12 maart 15.00, aanvullende maatregelen:

  • Mensen die verkoudheidsklachten hebben en dus hoesten, keelpijn of koorts hebben, moeten thuisblijven. Ook moeten ze sociaal contact met anderen vermijden.
  • Bellen met de huisarts hoeft alleen als de klachten erger worden.
  • Vermijd grote groepen >100 personen
  • De eerdere maatregelen blijven ook van kracht: dus geen handen schudden, je handen vaak en goed wassen, hoesten in de binnenkant van je elleboog en het gebruik van papieren zakdoeken.
  • Ook moet het bezoeken van kwetsbare ouderen en zieken door iedereen worden beperkt.

Update maandag 16 maart

Zowel de dagbesteding als de logeeropvang van Zorgboerderij Veldzicht is tot nader order gesloten.

Update dinsdag 17 maart

Beste bezoekers, familieleden, andere betrokkenen,

We leven in een vreemde wereld op dit moment, waardoor we helaas de dagbesteding niet kunnen bieden op de door ons gewenste manier.
Toch kunnen we wat voor u als bezoeker/mantelzorger betekenen, onze medewerkers kunnen op vrijwillige basis ingezet worden.
Dit doen wij als volgt: we bellen u ’s ochtends tussen 9.00-10.00 op de dagen dat onze bezoekers normaal gesproken naar Veldzicht gaan, met de vraag of we iets voor u kunnen betekenen.
Dat kan om van alles gaan, een boodschapje, een kopje koffie drinken, een wandeling, etc.
Voor een enkeling, waar het voor de thuissituatie echt nodig is, kunnen wij een iemand ophalen om een dagdeel naar Veldzicht te gaan.
Bij dat laatste houden we afstand en volgen we de (hygiëne) richtlijnen van GGD en RIVM, maar risico op besmetting is er altijd.
Schroom niet om te vertellen wat u nodig heeft!

We wensen iedereen veel sterkte, we houden elkaar op de hoogte, hopelijk is het allemaal snel achter de rug.

Update 23 maart 2020

We hebben contact gehad met de GGD, we kunnen in nood de dagbesteding en de logeeropvang in zeer kleine vorm, maximaal 4 deelnemers per dag voortzetten. We nemen hierbij alle richtlijnen van het RIVM in acht.

Update 31 maart

Op de persconferentie is duidelijk geworden dat de maatregelen gehandhaafd blijven tot 28 april 2020, dat betekent dat wij tot die tijd, alleen in nood en zoals hierboven beschreven in zeer kleine vorm de dagbesteding en logeeropvang voortzetten.

Update 18 April

Om uw thuisverblijf wat aangenamer te maken hebben wij de Veldzichtcourant voor u bedacht, lees hier het laatste nieuws over de boerderij!

Veldzichtcourant, editie 1

Een papieren versie zal eerdaags bij de bezoekers van de dagbesteding in de brievenbus verschijnen.

Daarnaast hebben we een aantal puzzels en activiteiten op de website gezet, u vindt deze onder het kopje puzzels en activiteiten:

https://zorgboerderijveldzicht.nl/puzzelsactiviteiten/

Veel puzzel- en leesplezier!

Update 11 mei

Vanaf vandaag stappen we over van de eerder genoemde noodopvang naar een vorm van de dagbesteding waarbij weer zoveel mogelijk al onze bezoekers naar Veldzicht kunnen komen. Bezoekers hebben hierover persoonlijk bericht gekregen. We werken in meerdere diensten, waarbij we een groepsgrootte van maximaal 6 aanhouden. Door die groepsgrootte kunnen we het best tegemoet komen aan de richtlijn van 1,5 m afstand. We kunnen deze 1,5 m niet waarborgen daar is gebleken dat er teveel handelingen zijn, waar onze bezoekers hulp bij nodig hebben, zoals in- en uitstappen van de bus, aan- en uitdoen van de jas, of bijv. begeleiding bij toiletgang. We houden de richtlijnen van het RIVM (zie bovenaan deze pagina) aan. Verder zijn er plastic schermen in de bussen geplaatst, er zijn beschermingsmiddelen voor de chauffeurs indien zij dit wensen én er wordt veelvuldig handen gewassen danwel gedesinfecteerd. Wanneer er meer versoepeling komt (vervoer/groepsgrootte) gaan we kijken hoe we daar weer vorm aan kunnen geven binnen onze dagbesteding.

Update 1 Juli

Inmiddels halen we weer meer mensen op en proberen op die manier tegemoet te komen aan de behoefte van al onze bezoekers. We houden rekening met de 1,5 meter afstand, al kunnen we dat niet waarborgen, zoals in de update van 11 mei al beschreven. Bezoekers mogen zelf beslissen of zij wel/niet een mondkapje dragen. Wilt u iets vragen of overleggen, bel dan gerust even naar de boerderij op 0515-540546.

Team Veldzicht