Heeft u een klacht met betrekking tot de door ons geleverde zorg?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze bespreekbaar te maken, lees hiervoor de uitdeelbrief klachtenreglement. Tevens is hieronder het gehele klachtenreglement ter inzage.

In mei 2020 is het klachtenreglement aangepast, in artikel 6, lid 2 is de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd)

Hieronder vindt u de nieuwste versie van het klachtenreglement

Uitdeelbrief klachtenreglement

Klachtenreglement zorgboerderij Veldzicht 2020