Heeft u een klacht met betrekking tot de door ons geleverde zorg?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze bespreekbaar te maken, lees hiervoor de uitdeelbrief klachtenreglement. Tevens is hieronder het gehele klachtenreglement ter inzage.

Uitdeelbrief klachtenreglement

Klachtenreglement zorgboerderij Veldzicht 2018