Eigen bijdrage berekenen op de site van het CAK.

Zoekt u het gebiedsteam van uw gemeente Súdwest Fryslan of Littenseradiel of het sociaal- wijkteam van de Fryske Marren.

Contactinformatie van casemanagement dementie

Oudervereniging Balans, voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen en of ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Alzheimer Nederland, over Alzheimer.

Site over moderne dementiezorg, met de laatste ontwikkeling in de zorg rondom mensen met dementie.

Site van de verenigde zorgboeren, voor het zoeken van zorgboerderijen of het raadplegen informatie zoals het jaarverslag van de boerderij.