Activiteiten vrienden van Veldzicht 2020
15-10-2020
Activiteiten Vrienden van Veldzicht 2021
21-04-2022
Toon alles

Nieuwsbrief 48, Juni 2021

Nieuwsbrief 48:  Juni 2021

Marian gaat Veldzicht verlaten

Het afgelopen jaar is achter de schermen van alles gebeurd. Het belangrijkste is dat Veldzicht met ingang van 1 augustus aanstaande overgaat in andere zeer bekwame handen.

Marian neemt afscheid. Zij gaat eerst even uitrusten in het huis in Spanje. Daar moet nog van alles aan gebeuren, dus ze zal zich niet vervelen. Ook kan ze meer bij Hein in Zwitserland zijn, die daar woont en werkt. We wensen haar alle goeds toe!

Grytsje van der Steege-van der Valk (33) uit Workum zal het stokje overnemen. Zij is getrouwd met Reinier en heeft twee prachtige dochters; Jolien (2) en Irma (4). Ze is nu nog wijkverpleegkundige in Leeuwarden.

Grytsje was de allereerste stagiaire op Veldzicht, al zo’n 11 jaar geleden. Het is heel leuk dat er weer een jong gezin op Veldzicht komt met alle reuring die daar bijkomt.

In de maand juli komt Grytsje meelopen in de dagbesteding zodat u haar kan leren kennen. Inmiddels heeft Grytsje al kennisgemaakt met het team. Ons team blijft ongewijzigd, dus er verandert verder niets. Veldzicht wordt gewoon voortgezet op dezelfde manier. Heeft u vragen kunt u ons altijd even bellen.

Veranderingen in de WMO.

Al geruime tijd zitten Seakle en Marian in het gezamenlijk overleg van zorgboerderijen die aangesloten zijn bij Bezinn en in de gemeente Súdwest Fryslân werkzaam zijn. Die samenwerking wordt nu intensiever om de komende veranderingen in de WMO aan te kunnen en 1 sterke partner te vormen voor de nieuwe hoofdaanbieders. Daarom hebben we een gezamenlijke coöperatie opgericht. De website www.zorgboerenzuidwestfriesland.nl is inmiddels de lucht ingegaan.

Gemeente Súdwest fryslân wordt m.i.v. 1 januari 2022 opgedeeld in 4 gebieden met elk 1 hoofdaanbieder die verantwoordelijk is voor alle WMO zorg. De zorgboerderijen worden dan onderaannemers van de hoofdaanbieder van het gebied. U heeft hierover waarschijnlijk al een nieuwsbrief gehad van de gemeente en ook in de lokale kranten wordt hier aandacht aan besteed. Het komt erop neer dat er voor u in principe niets verandert en dat het gebiedsteam met u in gesprek gaat over de zorg die u nu ontvangt. Vervolgens maakt u kennis met de nieuwe hoofdaanbieder van het gebied waar u woont. Wij gaan ervan uit dat we als onderaannemer gewoon de dagbesteding kunnen blijven bieden zoals we dat nu doen. Hieronder staat de link waarin de plannen van de gemeente worden toegelicht.

https://sudwestfryslan.nl/publicatie/wmo-ondersteuning-dichtbij-huis-in-sudwest-fryslan#1614156963123-d9b4894e-897f

Boerderij

Wat een prachtige tijd is dit toch. Alles wordt weer groen en wat hebben de perenboom en prunus voor de boerderij weer in de bloesem gestaan. De moestuin ziet er schitterend uit met de hulp van Hidde en Beant. Ook Frenk en Harmen uit Workum helpen mee in de tuin. Het belooft een rijke oogst te worden. Inmiddels hebben we jonge konijntjes in de ren. De andere dieren hebben het ook goed naar hun zin. De zon is steeds vaker te zien en we gaan weer met de bezoekers op pad. De natuur in en naar andere dorpjes/steden. Het breekt de dag en iedereen vindt het fijn. Gelukkig dat er meer ruimte voor komt!

Begin september 2021 kunt u de volgende nieuwsbrief verwachten.

Met vriendelijke groet, Team Veldzicht