Logeeropvang voor kinderen:

Bij ons kunnen kinderen logeren die extra zorg nodig hebben. We hebben een vaste groep kinderen die naar Veldzicht komen in de logeerweekenden. Het is leuk om te zien dat de kinderen blij zijn elkaar weer te zien.

In overleg met de ouders/verzorgers bepalen we welke zorgvragen er zijn en wat er voor nodig is om het kind een fijn weekend te bezorgen. Dit wordt afgestemd door middel van een intakegesprek en bijbehorend intakeformulier. Later wordt deze zorg vastgelegd in het zorgplan dat voor ieder kind afzonderlijk wordt gemaakt. Hierin worden (kind) specifieke doelen opgesteld, welke halfjaarlijks worden geƫvalueerd.

Een logeerweekend is leuk als het kind zich veilig en op zijn gemak voelt, daarom starten we met een kennismaking. De groepen worden met zorg samengesteld, waarbij we kijken naar de problematiek, belangstelling en leeftijd (6-12 jaar). We hebben onder andere ruime ervaring met ontwikkelingsstoornissen als ADHD, klassiek autisme, of daaraan verwante stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), zoals bijv. het syndroom van Asperger.

De groepsgrootte is bij voorkeur niet groter dan 10 kinderen, met twee vaste groepsleiders, waar mogelijk aangevuld met een enthousiaste stagiair(e)

We verzorgen 2 maal per maand (in de even weken) logeerweekenden. De weekenden starten op vrijdagmiddag om 17.00 uur en lopen tot zondagmiddag 16.30 uur.