Logeeropvang voor kinderen:

Bij ons kunnen kinderen logeren die extra zorg nodig hebben. We hebben een vaste groep kinderen die naar Veldzicht komen in de logeerweekenden. Het is leuk om te zien dat de kinderen blij zijn elkaar weer te zien.

In overleg met de ouders/verzorgers bepalen we welke zorgvragen er zijn en wat er voor nodig is om het kind een fijn weekend te bezorgen. Dit wordt afgestemd door middel van een intakegesprek en bijbehorend intakeformulier. Later wordt deze zorg vastgelegd in het zorgplan dat voor ieder kind afzonderlijk wordt gemaakt. Hierin worden (kind) specifieke doelen opgesteld, welke halfjaarlijks worden geëvalueerd.

Een logeerweekend is leuk als het kind zich veilig en op zijn gemak voelt, daarom starten we met een kennismaking. De groepen worden met zorg samengesteld, waarbij we kijken naar de problematiek, belangstelling en leeftijd (5-12 jaar). We bieden logeerweekenden voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek passende bij o.a. ADHD en het autistisch spectrum (ASS),

De groepsgrootte is bij voorkeur niet groter dan 10 kinderen, met in ieder geval twee vaste groepsleiders.

We verzorgen 4 maal per maand logeerweekenden. De weekenden starten op vrijdagmiddag om 17.00 uur en lopen tot zondagmiddag 16.30 uur.

Aanmelding, kennismaking, wachttijd

Een kind aanmelden voor de logeerweekenden kan door telefonisch contact op te nemen met de boerderij en te vragen naar Grytsje van der Steege-van der Valk.  Na aanmelding en overleg kan er dan een kennismakingsgesprek worden ingepland en plaatsing/of plaatsing op de wachtlijst worden overlegd. Wachttijden zijn te vinden op Beschikbaarheidswijzer Jeugd