Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen hoe Veldzicht met uw gegevens omgaat in het licht van deze veranderde privacywetgeving. Wanneer Veldzicht gegevens van u of uw familielid verwerkt zal hiertoe een toestemmingsverklaring worden ondertekend. Onlangs is de privacyverklaring aangepast, m.b.t. de identificatieplicht.

Privacyverklaring Veldzicht

Mocht u meer informatie willen over bovenstaande wetgeving, dan verwijzen wij u graag naar de website van de autoriteit persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg