Stichting Vrienden van Veldzicht

Doel stichting

De stichting stelt zich ten doel: ondersteuning van de activiteiten ten behoeve van de bezoekers van Zorgboerderij Veldzicht die niet door reguliere budgetten kunnen worden gedekt. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld spelmaterialen, aanschaf van sportapparatuur, huisvesting voor dieren, erfaanpassingen ter bevordering van de mobiliteit/activiteit van onze bezoekers maar ook uitstapjes naar musea, terrasversnaperingen etc. Het bestuur besteedt de toevertrouwde gelden conform deze doelstelling.

RSIN: 855520681

Bestuur

Het bestuur van de Stichting “Vrienden van Veldzicht” bestaat op dit moment uit:

Voorzitter: Grytsje van der Steege-van der Valk
Secretaris: Seakle Altenburg
Penningmeester: Suzanne Atsma- van den Brule

K.v.K nummer: 64097412