Nieuws vanuit het kwaliteitssysteem

Tevredenheidsonderzoek 2023

Onderstaand vindt u de gehele verwerking van het tevredenheidsonderzoek van 2023:

Voor de dagbesteding ontvingen wij mooie rapportcijfers, een 7,7 voor de activiteiten en een 8,1 voor de begeleiding.

Verwerking dagbesteding 2023

Voor de logeeropvang ontvingen we prachtige rapportcijfers, een 9 voor de activiteiten en een 8,6 voor de begeleiding.

Verwerking logeer kinderen 2023

verwerking logeer ouders, verzorgers 2023

– Audit  2022

Zorgboerderij Veldzicht is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien”, van de federatie Landbouw en Zorg. Elk jaar leveren wij een jaarverslag aan en elke drie jaar vindt er een audit plaats door bovengenoemde federatie. Op 29 juni 2022 heeft deze audit plaatsgevonden en is Zorgboerderij Veldzicht  wederom positief beoordeeld, wat betekent dat we ook de komende 3 jaar weer het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” dragen! Als sterkte punten werden het enthousiasme, ervaring en duidelijke planningen genoemd, als aandachtspunt in het auditverslag werd genoemd het kwaliteitssysteem in de gaten houden en gebruiken voor het vastleggen en daarmee borgen van de verbeteringen en aangepaste wettelijke eisen.

– Procedures, regels en jaarverslagen

Hieronder vindt u de huisregels dagbesteding en de omgangsregels logeeropvang die Veldzicht hanteert. Daarnaast is de procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen in te zien. Verder is ons jaarverslag over 2022 in te zien, het jaarverslag 2023 ligt ter goedkeuring bij de auditor van de Federatie Landbouw, na goedkeuring zal deze ook op deze website worden geplaatst.

Meer informatie over het klachtenreglement en de privacyverklaring vindt u bij het menu ‘kwaliteit’ onder de kopjes klachtenreglement en privacyverklaring.

Huisregels dagbesteding

Omgangsregels logeeropvang

Procedure omtrent agressie intimidatie en ongewenste handelingen

Jaarverslag Zorgboerderij Veldzicht 2022