Nieuws vanuit het kwaliteitssysteem

Tevredenheidsonderzoek 2020

In januari is het tevredenheidsonderzoek 2020 uitgevoerd, om op die manier inzicht te krijgen hoe tevreden alle bezoekers, mantelzorger, ouders zijn over de zorg die op Veldzicht wordt geboden. Over het algemeen is men erg tevreden over de geboden zorg. De activiteiten van de dagbesteding wordt beoordeeld met een 9,3 de begeleiding met een 8,3. In de logeerweekenden worden de activiteiten beoordeeld met een 9,8 en de begeleiding met 9,3. Opvallende positieve punten zijn o.a. de rust, de structuur, aandacht, betrokkenheid, goede communicatie. Voor de volledige uitwerking van de verschillende tevredenheidsonderzoeken klikt u op onderstaande links:

Verwerking tevredenheidsonderzoek dagbesteding 2020  Verwerking tevredenheid ouders,verzorgers logeeropvang 2020 Verwerking tevredenheid kinderen logeeropvang 2020

– Audit 16 Juni 2020

Zorgboerderij Veldzicht is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien”, van de federatie Landbouw en Zorg. Elk jaar leveren wij een jaarverslag aan en elke drie jaar vindt er een audit plaats door bovengenoemde federatie. Op 16 Juni 2020 heeft deze audit plaatsgevonden en is Zorgboerderij Veldzicht  wederom positief beoordeeld, wat betekent dat we ook de komende 3 jaar weer het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” dragen!

– Procedures, regels en jaarverslagen

Hieronder vindt u de huisregels dagbesteding en de omgangsregels logeeropvang die Veldzicht hanteert. Daarnaast is de procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen in te zien. Verder is ons jaarverslag over 2019 in te zien, het jaarverslag 2020 is inmiddels ook goedgekeurd door de Federatie Landbouw en vindt u tevens hieronder bij de documenten.

Meer informatie over het klachtenreglement en de privacyverklaring vindt u bij het menu ‘kwaliteit’ onder de kopjes klachtenreglement en privacyverklaring.

Huisregels dagbesteding

Omgangsregels logeeropvang

Procedure omtrent agressie intimidatie en ongewenste handelingen

Jaarverslag Veldzicht 2019

Jaarverslag Veldzicht 2020