Zorgboerderij Veldzicht is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien”, van de federatie Landbouw en Zorg. Elk jaar leveren wij een jaarverslag aan en elke 3 jaar vindt er een audit plaats door bovengenoemde federatie.

Hieronder vindt u de huisregels dagbesteding en de omgangsregels logeeropvang en het Veldzicht hanteert. Daarnaast is de procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen in te zien. Verder zijn onze jaarverslagen over 2016 en 2017 en het auditverslag 2017 in te zien.

Meer informatie over klachtenreglement en de privacyverklaring vindt u op onder de kopjes klachtenreglement en privacyverklaring.

Huisregels dagbesteding

Omgangsregels logeeropvang

Procedure omtrent agressie intimidatie en ongewenste handelingen

Jaarverslag Veldzicht 2016

Auditverslag Veldzicht 2017

Jaarrapportage tevredenheidsonderzoek 2017