Abonnementarief eigen bijdrage wmo 2019/2020
06-01-2020
Nieuwsbrief 48, Juni 2021
17-10-2020
Toon alles

Activiteiten vrienden van Veldzicht 2020

In 2020 zijn er vanuit de stichting “Vrienden van Veldzicht” de onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Inzet van een muziekpedagoog, die onze bezoekers van de dagbesteding muziek laat voelen en beleven.
  • Gezellige meezingmiddagen met de accordeonist
  • In het voorjaar zijn er verder uitstapjes geweest naar strand Makkum, Sneek,  tuincentrum Witmarsum, museumbezoek, bezoek aan het Natuurmuseum met de logeerkinderen.

Door het coronavirus zijn met name de uitstapjes beperkter gebleken dan voorgaande jaren, hopelijk kunnen we dit later weer oppakken. Het stichtingsbestuur zal er zorg voor dragen dat de donaties op de goede plaats terecht zullen komen.

Wij willen alle ‘vrienden van Veldzicht’ hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze activiteiten. Het doet de mensen binnen de dagbesteding en de kinderen van de logeerweekenden goed.

Het Stichtingsbestuur