Nieuwsbrief 51, maart 2022
21-04-2022
Financiële verantwoordingen 2021 en 2022 “Vrienden van Veldzicht”
28-02-2023
Toon alles

Stichting vrienden van Veldzicht spaart voor een Duofiets

Donatie duofiets en aanhanger

Zorgboerderij Veldzicht is een boerderij gelegen in het veld “Workumer Mar”.Wij bieden o.a. dagbesteding aan mensen met Dementie en mensen  met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Uit de geheel Zuidwest Friesland o.a.. Bolsward, Makkum, Balk, Wommels Sneek, Workum en Koudum.

Bewegen is voor de bezoekers van Veldzicht enorm van belang.

  1. Het stimuleert de hersenen.
  2. Beweging is goed voor het algemeen welzijn en de spieren, hierdoor blijft de mobiliteit beter en verkleint de kans op vallen.
  3. Alle zintuigen worden gestimuleerd wanneer men in contact komt met de leefomgeving.
  4. Het vergemakkelijkt het verplaatsen in de buitenlucht, fietsen gaat vaak beter dan lopen en je komt er verder mee
  5. Het geeft de bezoekers voldoening doordat men kan genieten van de omgeving en de frisse lucht.

Door de aanschaf van de duofiets willen we de kwetsbare ouderen op Veldzicht en omgeving een betere kwaliteit van leven geven.

We hebben donaties ontvangen van particulieren, maar ook van Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, wij willen een ieder daarvoor heel erg bedanken! Mocht u ook willen bijdragen kunt u een gift overmaken op:

Mocht u niet in de nabij omgeving wonen en wel willen sponsoren dan mag/kunt u vrijblijvend een bedrag overmaken op:
NL 46 RABO 0128 8985 50 ten name van ‘Stichting vrienden van Veldzicht’.
of een donatie doen door de  QR-code hiernaast te scannen met de camera van uw mobiele telefoon.

U komt dan uit bij een betaalverzoek van de Rabobank, waar u zelf de hoogte van uw donatie kunt bepalen.

Deze komt geheel ten goede aan Stichting Vrienden van Veldzicht.

Uw donatie maakt het voor ons mogelijk om voor onze deelnemers extra activiteiten als muziek, duofiets, uitjes naar o.a. tuincentrum, musea te verzorgen

De duofiets is inmiddels geleverd en al veel deelnemers hebben hun eerste fietstochten kunnen maken! we sparen nu nog voor de duofietsaanhanger, zodat we met nog meer mensen tegelijk kunnen gaan fietsen.