Nieuwsbrief 48, Juni 2021
17-10-2020
Nieuwsbrief 51, maart 2022
21-04-2022
Toon alles

Activiteiten Vrienden van Veldzicht 2021

In 2021 zijn er vanuit de stichting “Vrienden van Veldzicht” onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Inzet van een muziekpedagoog, die onze bezoekers van de dagbesteding muziek laat voelen en beleven.
  • Gezellige meezingmiddagen met de accordeonist
  • In het voorjaar zijn er verder uitstapjes geweest naar  de Hege gerzen en Paviljoen it Mar in Oudemirdum, het schoolplatenmuseum in Deinum, Sneek,  tuincentrum Witmarsum,

Door het coronavirus zijn met name de uitstapjes beperkter gebleken dan voorheen, hopelijk kunnen we dit later weer oppakken. Het stichtingsbestuur zal er zorg voor dragen dat de donaties op de goede plaats terecht zullen komen.

In 2022 willen we fondsen gaan werven en donaties binnenhalen voor de aanschaf van een duofiets.

Wij willen alle ‘vrienden van Veldzicht’  en alle andere mensen die een gift hebben overgemaakt hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze activiteiten. Het doet de mensen binnen de dagbesteding en de kinderen van de logeerweekenden goed.

Het Stichtingsbestuur